Bonäsvägen 10, 176 75 Järfälla info@engebjarel.se 0702-01 62 52

Hur vet jag att elektrikern är certifierad?

Det är väldigt viktigt att anlita en elektriker som är certifierad inom sitt yrkesområde. En del kontaktar Elsäkerhetsverket som kan kolla i sitt behörighetsregister för att se om den elektriker man vill anlita är certifierad. Man kan också anlita ett välrenommerat företag med goda referenser för att vara på den säkra sidan.

Hur man bestämmer sig för rätt elektriker

Det är privatpersonens ansvar att anlita en elektriker som är certifierad. Hur vet jag att elektrikern är certifierad? Det enklaste tillvägagångssättet kan vara att utgå från de kontakter man har. Känner man någon som är inom byggbranschen så kan den personen ofta vägleda dig till en duktig certifierad elektriker. Man kan också utgå från tidigare referenser online.

När man anlitar ett mångsidigt företag

Hur vet jag att elektrikern är certifierad? Det finns också företag som har en certifierad elinstallatör som kontrollerar att andra yrkesmän inom bolaget utför korrekta elinstallationer. Eftersom att entreprenad är ett vanligt fenomen, är det då viktigt att man ser till att alla dessa yrkesmän är anställda inom samma bolag. Ifall de inte är anställda inom samma bolag så är arbetet som utförts ej giltigt.

När du kontrollerat behörigheter och anlitat en firma så återstår ett arbete. Det är att försäkra sig om att elinstallationerna som utförts uppfyller de lagkrav som finns idag. Det är upp till elinstallatören att kontrollera och utfärda det kontrolldokument som är ett bevis på att allt skett enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Ibland anser företaget att det räcker att man själva har utfört de kontroller som krävs. Du som kund kan dock begära ett kvitto som bevisar att allt är gjort enligt konstens alla regler av en certifierad elinstallatör.

Elektriker i Stockholm som är certifierade – en sammanfattning

Hur vet jag att elektrikern är certifierad? Det finns som sagt ett antal sätt att kontrollera att elektrikern är certifierad. Vill man vara helt säker på att man är på rätt sida om lagen så bör man kontakta Elsäkerhetsverket för att på så sätt få det bekräftat för sig. Man kan också utgå från tidigare referenser om det företag man vill anlita. Man kan även tänka på ifall man känner någon som nyligen fått ett elarbete utfört i sitt hem.

Hur vet jag att elektrikern är certifierad?