Certifikat för Elektriker i Stockholm

Det finns flera olika certifikat för elektriker i Stockholm. De olika certifikaten berättar om vad en elektriker får göra samt vilka åtgärder och arbeten som denne får utföra. Det är viktigt att el blir ordentligt installerat av någon som verkligen kan sin sak. Annars kan stora och farliga skador uppstå både på byggnader och på personer.

Vilka behörigheter finns?

När det gäller el och arbete med denna är behörigheten uppdelad i två skilda grupper. Den ena gruppen får det som kallas A behörighet. Inom denna behörighet finns olika certifikat och det allra högsta av dessa är AB-certifikatet. Det finns också ABH- samt ABL-certifikat och dessa har i stort sett samma innebörd med ett par små skillnader. Alla dessa typer av certifikat innebär att en elektriker får utföra flera installationer, utbyggnader och reparationer av el inom området starkström.

Det finns också många så kallade servicetekniker inom området el. Dessa har en behörighet som kallas B-behörighet. Denna behörighet får elektriker som har kunskap och utbildning som ger tillåtelse att utföra olika fasta installationer i ett system som redan finns. En servicetekniker med denna behörighet kan också göra larminstallationer samt installera fläktsystem, bergvärmepumpar och vedpannor.

När måste man anlita en certifierad elektriker?

När man ska bygga nytt, renovera eller bygga ut är en elektriker mycket viktig. när det gäller hus finns det många saker en människa kan göra själv. När det gäller elen finns det inte fullt lika mycket man kan göra på egen hand utan det mesta måste göras av någon som har certifikat för elektriker i Stockholm. Detta gäller nästan alla reparationer och renoveringar av el i hemmet eller på företaget. De regler som finns om vad man kan göra på egen hand är inte så tydliga utan de handlar i mångt och mycket om att man som privatperson ska ha nödvändig kännedom om el.

Certifikat för elektriker i Stockholm är nödvändigt vid installationer

Om man som lekman vill dra el eller elektriska ledningar helt på egen hand kan man bara göra detta när det gäller strömbrytare, eluttag och fasta installationer gällande belysning i torra rum. De installationer man gör får högst vara anslutna till en ström samt spänning på maximala 16A och 400V. Enligt lagen måste den person som gör arbetet dock ha tillräcklig kännedom om el. För att vara på den säkra sidan bör man alltså anlita folk med certifikat för elektriker i Stockholm.

Att tänka på när du väljer elektriker

Oavsett vad det än handlar om när det ska göras arbete med el är det säkraste alternativet att anlita en person med certifikat för elektriker i Stockholm. Oavsett om det gäller att installera nya saker, göra felsökningar, utbyggnader eller uppgradera elen i hemmet eller på företaget är det bra att ha kontakt med en professionell elektriker som har behörighet att göra arbetet. Detta får man genom att anlita ett företag med gott rykte, och där man har möjlighet att kontrollera de anställdas certifikat.